Print this page

Natuurpunt WAL Nieuws

Natuurpunt Hamme strikt Wouter Deprez
Natuurpunt Hamme stuurde ons volgend bericht:
'Dit jaar bestaat Natuurpunt 15 jaar en dat vieren we met een heuse expeditie. “Expeditie Natuurpunt” is een avontuurlijke tocht doorheen de ‘Vlaamse wildernis’.

Op 25 en 26 juni zullen 50 teams van 4 personen die tocht afleggen per fiets, te voet of per kano.Wouter Deprez zal optreden ten voordele van het expeditie team dat Natuurpunt Hamme steunt: "In 4 Nature Ft. The Ants".

Via een gesponsorde voettocht van 60 km zamelen zij geld in voor ONS natuurgebied: ‘Scheldevallei Moerzeke-Kastel’.

Op zaterdag 4 juni brengt Wouter een vertelavond in het prachtige kader van de Scheldevallei. In zijn eigen stijl vertelt hij over zijn tuin en wat hij er allemaal meemaakt. Hij wordt begeleid door muzikant Ruben Focketeyn.

Locatie: De Warandestraat 5, Kastel (Moerzeke-Hamme) Bij goed weer in openlucht.  Bij regen in de prachtig gerestaureerde hoeve.

20u: opening bar
20u30: aanvang optreden.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop - 12 euro aan de kassa.

Bestellen kan via overschrijving van 10 € op de webpagina van het Natuurpunt Expeditie team :  “In 4 Nature Ft. The Ants”. http://expeditienatuurpunt.be/project/1720 (Zeker vermelden: optreden Wouter Deprez) Of bij onze penningmeester: Frank De Vos: via mail frank.de-vos@skynet.be of via gsm 0474/63 40 85

Verhinderd om naar het optreden te komen maar je wil het expeditie team graag aanmoedigen ? Geen probleem, via de webpagina kan je de moedige stappers steunen met een gift !

Alvast van harte dank namens het Natuurpunt-Hamme-team.'
(Bericht geplaatst op 18/05/2016)
Eddy De Koning overleden
We kregen het droeve nieuws dat mede-oprichter en bezieler van het Vogelopvangcentrum Kieldrecht overleden is op 21 april jongstleden. Natuurpunt WAL betreurt dit voortijdige afscheid. We hebben steeds op een goeie samenwerking met Eddy en het Vogelopvangcentrum mogen rekenen. Eddy zal gemist worden door mens en dier. Onze vereniging wenst de familie van Eddy veel steun.
(Bericht geplaatst op 28/4/2016, Foto: Luc Smet)Gyproc ploegde gazon om tot natuurgebied
Onze medewerker Johan Baetens werd al enige tijd geleden uitgenodigd door Gyproc om een wadi te ontwerpen die op gronden van het bedrijf werd aangelegd. In dit artikel kan je meer lezen over dit verhaal.
(Bericht geplaatst op 25/4/2016)
Programma cursus Natuurpunt Ranger
In deze pdf vindt u het programma van onze cursus Natuurpunt Ranger.
Ecologisch alternatief voor infrastructuurwerken Linkeroever-Zwijndrecht
Natuurpunt WAL is al sinds mensenheugenis begaan met de open ruimtes op Linkeroever en in Zwijndrecht. Daarom wil Natuurpunt WAL meedenken en de overheid alternatieven aanreiken aan die volgens ons een gebalanceerder gebruik van de ruimte mogelijk maken. Met fierheid stellen we dus onze bundel 'Ecologisch alternatief voor de infrastructuurwerken L.O.-Zwijndrecht' aan u voor. Via deze link kan u de Power Point-presentatie bekijken.
Sint-Annabos: bedreigd groen in Antwerpen
Het Sint-Annabos op Linkeroever is bedreigd. Als de Oosterweelverbinding wordt gebouwd moeten de bomen worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib zal vanuit de Schelde aan land worden gebracht en hier worden opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie verdwijnt dan voor lange tijd.

Professionele en amateurfotografen sloegen de handen in elkaar om dit gebied in beeld te brengen. Ze protesteren daarmee tegen het opofferen van een kostbaar natuurgebied.

Chris Terryn en Anne Provoost verzamelden de beste foto’s, en brengen ze samen in dit boek. In het voorjaar deden ze dat ook al voor een ander door de Oosterweel bedreigd natuurgebied met het fotoboek ‘Het Noordkasteel. Bedreigd groen in Antwerpen’.

Dat eerste boek was een uitgave van stRaten-generaal. Het nieuwe boek wordt uitgegeven als co-editie van stRaten-generaal, Natuurpunt WAL en Ademloos.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 23 november 2015, kost 15 euro en is beschikbaar:
1.       OXFAM WereldWinkel Beveren Yzerhand 17  Beveren
2.       Luc De Belie E. De Coussemaekersstraat 30  2050 Antwerpen
3.       Jef Van De Wiele  A. Van Puymbroecklaan 122  Melsele (na 18 uur)
4.       Kris Peeters  Fortlaan 14  Zwijndrecht (na 18 uur)
5.       na storting van 15 euro op BE 08 0013 4249 1013 van Natuurpunt WAL.                                                       Als je in onze regio woont, brengen we het boek aan huis.
6.       op de OXFAM-Wereldwinkelbeurs Beveren (in KTA Donkvijverstaart 30) van 5 en 6 december
7.       op de Kerstmarkt in de St-Martinusschool Idsteinlaan 18 Burcht op 12 december

stRaten-generaal zal met de opbrengst van het boek zorgen dat er een exemplaar naar alle relevante actoren in het dossier wordt gestuurd, met name aan de ministers van de Vlaamse regering, de schepenen van Antwerpen, de fractieleiders van het parlement en van de gemeenteraad, een aantal diensthoofden uit de administratie, en opiniemakers op het vlak van milieu en fauna en flora. Dit alles …onder het motto “Als de politici niet naar het Sint-Annabos komen, komt het Sint-Annabos naar de politici.”

We maken ons sterk dat dit een vorm van actievoering is voor behoud van een groengebied die nog niet dikwijls is gebruikt.

Hoe bekender dit natuurgebied wordt, hoe moeilijker om het nog te vernietigen. Anne Provoost hoopt dat het boek in alle Antwerpse bibliotheken komt te liggen, zodat het Sint-Annabos nooit zal worden vergeten.

Bekijk zeker het dronefilmpje over het Sint-Annabos.

Ruil je oude mobieltje in voor een stuk natuur
Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt.
Dat kan beter!

Daarom organiseert Natuurpunt, in samenwerking met het verwerkingsbedrijf Out of Use, vanaf 1 maart 2015 een grootschalige inzamelactie van GSM-toestellen.

De ingezamelde toestellen worden klaargemaakt voor hergebruik en doorverkoop. Is hergebruik geen optie, dan worden de waardevolle grondstoffen gerecupereerd. Per ingestuurde GSM wordt de waarde vastgelegd op basis van de commerciële waarde en de grondstoffen.

Deze waarde gaat integraal naar Natuurpunt voor de aankoop en beheer van meer natuur in Vlaanderen.
Met deze langdurige samenwerking zorgen Natuurpunt en Out of Use voor het herwaarderen van grondstoffen en investeren we tegelijkertijd in meer natuur in Vlaanderen.

Kijk in je kasten, verzend gratis je oude GSM toestel(len), en steun de natuur.
Dijkwerken Blokkersdijk: stand van zaken 
Het gaat hier om het op Sigmahoogte brengen van de scheldedijk t. h. v. het natuurreservaat Blokkersdijk te Antwerpen Linkeroever, werken die in maart 2015 van start gingen.

Zoals we reeds vroeger uitvoerig meldden werd op ons initiatief aan Waterwegen & Zeekanaal voorgesteld om het zand van de Oostvlakte te af te graven en te gebruiken voor het ophogen van de dijk.

Deze afgraving is nu voor het grootste deel voltooid. Nog een klein deel zal afgegraven worden om de dijk op de juiste hoogte te brengen. Hierdoor ontstond een nieuw plas en drasgebied gebied dat nu tijdens deze natte winterperiode er erg mooi bijligt.

Tijdens het voorbije broedseizoen zag een koppel Kleine Plevier dit pioniersbiotoop wel zitten en bracht er vier jongen groot.

Intussen zit de verdere afwerking van de dijk in het slop. De taluds van de dijk moeten afgedekt worden met vette grond die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. De aannemer vond die op een bepaald ogenblik niet waardoor deze zomer de werken reeds enkele maanden stillagen. De later aangevoerde vette grond bleek na testen niet te voldoen en moet terug afgevoerd worden.

Er worden momenteel testen uitgevoerd met klei van voor de scheldekaaien, maar de resultaten laten op zich wachten. De aannemer stelde indertijd dat hij de klus op zes maanden kon klaren, maar op dit ogenblik duurt de werf al een jaar! Het werk ligt alweer een lange periode stil en er is nog geen vooruitzicht dat daar onmiddellijk verandering in zal komen.

Intussen blijft de oostkant van Blokkersdijk voor het publiek gesloten. Enkel de observatiehut en het uitkijkpunt aan de ZW-kant, bereikbaar langs de parking aan de E 34 expresweg, blijft toegankelijk.
De broedvogels van het Groot Rietveld
Het Groot Rietveld is, naast een trekpleister voor lokale natuurliefhebbers, bij vogelliefhebbers stilaan een gekend en geliefd gebied om onder meer watervogels te komen observeren.

In ANTenne, het tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, verscheen er recent een mooi artikel over de broedvogels van het Groot Rietveld, van de hand van Chris De Buyzer (Natuurpunt Panneweel). 

Je kan de pdf-versie van het artikel via deze link lezen.
Heb je het gezien?
npwal.waarnemingen.be is een nieuwe website met daarop alle waarnemingen uit uw regio. Hierop vind je een mooi overzicht van de vogels, planten, zoogdieren, enz. uit het werkingsgebied van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. In dit pdf-document wordt haarfijn uitgelegd hoe je je waarnemingen kan invoeren.
Polders van Kruibeke
In het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden er regelmatig gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.

Info: http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 Laatste update: 18/05/2016