Print this page

Natuurpunt WAL Nieuws

Opmerkingen van Natuurpunt WAL bij de ambitienota van Alexander D'Hoogheover de overkapping van de ring 
In deze pdf vind je een samenvatting van onze opmerkingen ten opzichte van de ambitienota van de overkappingsintendant. Je kan ze ook gewoon op onze Oosterweelpagina lezen.
(Bericht geplaatst op 28/11/2016)
Wintervogels langs de Zeeschelde - met de boot vanuit Temse

De werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt nodigen u van harte uit op een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde op zondagmorgen 11 december 2016, tijdens een boottocht vanuit Temse.

Vogels zijn één van de grote rijkdommen in het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. De doortrek- en winterperiode is het hoogseizoen voor watervogels: trekvogels komen van duizenden kilometers ver verpozing zoeken en eten langs de Schelde.

Het gaat hier voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. Andere soorten watervogels zoals duikers, futen en aalscholvers komen maar in kleine aantallen voor.

Watervogels kunnen gezien worden als barometers van een estuarien ecosysteem. Na jaren van toename vertonen de aantallen overwinterende watervogels in de Zeeschelde sinds 2001 een aanhoudende dalende trend.

Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels blijft evenwel een vaststaand feit.
Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdekt u onder deskundige begeleiding van vogelkenner Walter Roggeman de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding speurt u de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde.

Op het einde van deze excursie weet u de vogels te herkennen en kan u meer vertellen over hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur... Breng zeker uw verrekijker mee!
Wij hopen van harte u te ontmoeten!

Praktische info/ Programma
08.30u - 09.00u:
Onthaal aan boord van het schip Mozart in Temse
(Wilfordkaai 14, 9140 Temse).

09.00u - 13.00u:
Geleide boottocht richting Dendermonde en terug met deskundige uitleg aan dek door vogelkenner Walter Roggeman (erevoorzitter Natuurpunt en ondervoorzitter Grenzeloze Schelde).
Voorzie aangepaste kledij en vergeet uw verrekijker niet!

13.00u:
Einde. Ontschepen in Temse (Wilfordkaai).

Inschrijven
Het deelnamegeld bedraagt € 12 per persoon (incl. boottocht, onthaalkoffie en soep), vooraf te betalen door overschrijving op het rekeningnummer BE35 0012 1955 5637 (BIC-code GEBABEBB) van Grenzeloze Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam - 11december2016'. Terugbetaling van het deelnamegeld gebeurt enkel als u minstens 5 dagen op voorhand verwittigt.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via dit inschrijvingsformulier. Uiterste datum van inschrijving is woensdag 7 december. Uw inschrijving is definitief na betaling. Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname en de laatste praktische informatie.
Indien u dit wenst, kan u uw eigen picknick nuttigen aan boord (eigen dranken zijn niet toegelaten).
(Bericht geplaatst op 24/11/2016)
5 december: Effen Weg naar het Rietveld Kallo en het Groot Rietveld
Onze vrienden van Effen Weg organiseren op 5 december een wandeling in Het Rietveld van Kallo en Het Groot Rietveld. Meer info vind je op http://www.effenweg.be/events/wandeling-doorheen-de-groene-gordel-rond-kallo/
(Bericht geplaatst op 21/11/2016)
Volksbevraging Zwijndrecht: dit viaduct moet zakken: stem daarom ja, ja, nee
De gemeente Zwijndrecht organiseert een volksbevraging over de Oosterweel-verbinding.
Mogelijk staan de werken nu voor de deur in Zwijndrecht en op Linkeroever: er is een bouwaanvraag ingediend. De Vlaamse Regering moet die goedkeuren of weigeren. Ook kunnen extra voorwaarden opgelegd worden. Zodra de vergunning op tafel ligt, kunnen de werken van start gaan.

Het gemeentebestuur moet aan de Vlaamse regering een advies geven over de bouwaanvraag en wil daarvoor de mening van de inwoners van Zwijndrecht-Burcht kennen: hoe ver moet de gemeente gaan in haar streven voor een leefbare gemeente. Hierbij een warme oproep om zeker te stemmen. De stem van de bevolking kan het gemeentelijk standpunt heel wat meer gewicht  geven.

Lees meer in de pdf
(Bericht geplaatst op 15/11/2016)
Natuurpuntkalender 2017
De Natuurpuntkalender 2017 is weer beschikbaar. De prachtige beelden zijn voor deze editie gemaakt door de finalisten van de Natuurpunt & Argus Fotowedstrijd 2015. De kalender kost 10€ en is te verkrijgen via ons kantoor of via de Oxfam Wereldwinkel Beveren (Yzerhand 17). 
(Bericht geplaatst op 20/10/2016)

Wandelen met de Vlaamse Pijnliga
De Vlaamse Pijnliga richtte samen met Matthias Furniere 'Effen Weg' op, een nieuwe organisatie die pijnpatiënten aan het wandelen wil krijgen. Wandelen (in de natuur) kan immers een positief effect hebben, ook voor mensen met chronische pijnen. We ondersteunen dit initiatief graag, en hebben op onze website een pagina aangemaakt waar u de activiteiten van Effen Weg zal kunnen terugvinden. Kijk ook eens op www.effenweg.be
(Bericht geplaatst op 20/10/2016)
Optiekbeurs Vogelfestival
Kom langs op de grootste optiekbeurs van Vlaanderen op 5 en 6 december. Ontdek er de nieuwe Swarovski EL familie. Er is een ruim aanbod aan verrekijkers • telescopen • statieven • fototoestellen, reisgidsen, vogelvoer, nestkasten en nog veel meer.

Alle grote merken (KITE, Swarovski, Canon, Nikon, Manfrotto e.a.) zijn aanwezig om je uitgebreid advies te geven over hun producten.

De Natuurpunt Winkel is er ook. Natuurpunt leden genieten van 10% korting.
5 kilometer verderop ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied ‘De hoge dijken – Roksemput’. Waar in het bezoekerscentrum ‘de grote zaagbek’ speciaal voor dit weekend een fototentoonstelling en multimediaprojectie over de fauna en flora van het domein te bezichtigen valt. Zie ook deze link.
(Bericht geplaatst op 17/10/2016)
Op naar de 100.000
Natuurpunt wil de kaap van de 100.000 leden ronden. Immers, hoe meer leden, hoe meer impact we op het beleid kunnen hebben. Per nieuw lid krijgt de afdeling een vergoeding van 20 euro. Wie zich graag inzet als ledenwerver mag een mailtje sturen naar ons kantoor.
(Bericht geplaatst op 5/10/2016)
Interview René Maes over Sint-Annabos
In deze pdf is het interview te lezen dat René gaf aan de Gazet van Antwerpen, over het behoud en de toekomst van het Sint-Annabos. 
(Bericht geplaatst op 4/10/2016)Sint-Annabos blijft!
Natuurpunt WAL heeft de voorbije jaren samen met actiegroepen zoals Ademloos en stRaten-generaal onafgebroken geijverd voor het maximale behoud van het Sint-Annabos.

We zien nog steeds liever geen Oosterweeltunnel, maar we zijn toch verheugd met de aankondiging dat 60% van het Sint-Annabos behouden zal blijven wanneer de Oosterweeltunnel zal aangelegd worden. Dat is heel wat meer dan de aangekondigde schamele 12%.  

Het bosecosysteem dat in de voorbije 65 jaar langzaam werd opgebouwd, blijft in het niet-gekapte gedeelte dus continu behouden. De fauna en flora hierin zullen later kunnen uitzwermen naar stukken van het bos die eerst gekapt maar later terug aangeplant worden.

De baggerspecie die vrijkomt bij het graven van de Scheldetunnel moest eerst op het gekapte Sint-Annabos terecht komen, maar zal nu via de Schelde getransporteerd worden naar het Noordelijk Insteekdok in de Waaslandhaven. Het Havenbedrijf stelt deze locatie ter beschikking.

De te kappen gedeelten zijn nodig om er het wegentracé in aan te leggen en om een -vaak watergebonden- werfzone nabij de Schelde in onder te brengen. Dit laatste krijgt een nabestemming als getijdengebonden natuurgebied.

Natuurpunt WAL heeft niet alleen al die tijd druk uitgeoefend op vele vlakken en bij de overheid, we hebben ook actief mee gezocht naar oplossingen. Zo hebben we een lijst met 21 alternatieve stortlocaties opgesteld en een plan met de te behouden delen van Sint Annabos uitgetekend.

Dit werd door de overheid ernstig onderzocht en de bereikte oplossing stemt daar volledig mee overeen. Natuurpunt WAL is dan ook zeer tevreden met de enorme inspanningen die de diverse overheden gedaan hebben en voor het vertrouwen dat ze in ons stelden.
(Bericht geplaatst op 28/09/2016)
Verdiepingscursus uilen
De Uilenwerkgroep Waasland organiseert begin 2017 een verdiepingscursus over uilen. In deze flyer vindt u daar meer informatie over. Na inschrijving krijgt men een bevestigingsmail met concrete gegevens, en pas na het ontvangen van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief. Wie wil deelnemen haast zich best, want er wordt verwacht dat het maximum aantal deelnemers snel bereikt zal worden.
(Bericht geplaatst op 15/09/2016)
Natuurpunt WAL betreurt het kappen van de bomen op de Meersen

Vanaf 1 september werd er ontbost op het braakliggend perceel 'de Meersen', een stuk als bouwgrond ingekleurd terrein tussen de Meersenweg en het Pareinpark dat eigendom is van bouwbedrijf Matexi.

Buurtbewoner Luc De Kimpe contacteerde de politie, die de kap stillegden op 1 september.
Hij bracht ons ook op de hoogte van de kap.

Wij vinden het net als hij en vele andere buurtbewoners heel erg jammer dat alweer een stuk groen met bomen op die manier wordt aangetast…en bomen moeten sneuvelen…

Op 2 september gingen de kranen van de aannemer verder met het kappen; de nodige vergunningen waren uitgereikt door de bestendige deputatie van de provincie.

Alhoewel de gemeente Beveren geen voorstander was van het kappen van de bomen, kon ze dit niet tegenhouden.

De eigenaar wilde door de kap de compensatieplicht vermijden, die na 22 jaar spontane verbossing in voege treedt. Deze termijn van 22 jaar was bijna bereikt.

De vergunning voor de kap, met de daaraan verbonden voorwaarden, kan opgevraagd worden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

De overstromingsgevoeligheid van het gebied zal volgens de gemeente Beveren zeker mee in rekening worden genomen wanneer er ooit gebouwd zal worden op deze percelen. Van een eventuele bestemmingswijziging van het gebied is geen sprake.

Wegens de overstromingsgevoeligheid zal er waarschijnlijk  in de nabije toekomst niet gebouwd worden.
Als er bouwaanvragen zijn zal er zeker rekening moeten gehouden worden met de waterhuishouding en het totaalbeheerplan.

Technisch juridisch zal alles  wellicht wel in orde zijn maar helaas zijn dus alweer wat bomen onnodig tegen de vlakte gegaan…we betreuren dit samen met de buurtbewoners.
Er is nog werk aan de winkel voor onze vereniging.
NatuurpuntWAL
(Bericht geplaatst op 12/09/2016)Petitie volksraadpleging
Ringland zamelt samen met Ademloos en Straten-Generaal handtekeningen in om te kiezen voor een volledige overkapping van Borgerhout tot Zwijndrecht en voor het haventracé. We vragen onze Antwerpse leden eens te kijken op: http://www.volksraadpleging-bamtrace.be/

(Bericht geplaatst op 12/07/2016)
Mosselen met plasticsausje
In onderstaand stuk uit de beleidsbabbel de Bond Beter Leefmilieu wordt gewag gemaakt van 300 tot 600 tot enkele duizenden plastic partikeltjes per portie mosselen. De kringloop van plastic moet dus veel beter beheerd worden, statiegeld op plastic verpakkingen is daarom geen slecht idee:
(Bericht geplaatst op 05/07/2016)Lepelaars geringd: bekijk het filmpje
Onlangs gingen een aantal vrijwilligers de jonge lepelaars op het broedeiland aan de Verrebroekse plassen ringen. Frederik Thoelen ging mee en draaide een mooi filmpje. Bekijk hier hoe deze jonge dieren van de juiste ring voorzien werden.
(Bericht geplaatst op 01/06/2016)
Dijkwerken Blokkersdijk: stand van zaken 
Op uitnodiging van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) was er op 2 mei opnieuw overleg over een eventuele heropstart van de werken.

Er was door de aannemer mogelijk geschikte klei gevonden om de dijk af te dekken. Maar alle resultaten van de labotesten waren nog niet gekend. Als deze testen positief zijn zouden de werken eind mei kunnen heropstarten. Vermits er kort daarna overleg over de mogelijke heropstart was tussen W&Z en de aannemers, wenste W&Z ons standpunt te kennen over deze mogelijke heropstart in verband met het broedseizoen.

Deze mogelijke heropstart zou dus midden het broedseizoen gebeuren, op een tijdstip dat de vogels op nest zitten met eieren of soms al jongen voederen op het nest. Door het stilliggen van de werken bevonden de nesten zich nu ook op de plaatsen waar gewerkt diende te worden. De verstoring van deze nesten was voor ons uiteraard onaanvaardbaar en daarom werd een schoontijd gevraagd tot 1 september. Als de klei geschikt wordt bevonden zouden de werken dus op 1 september kunnen heropstarten.

Intussen blijft de oostkant van Blokkersdijk voor het publiek gesloten. Enkel de observatiehut en het uitkijkpunt aan de ZW-kant, bereikbaar langs de parking aan de E 34 expresweg, blijft toegankelijk.
(Bericht geplaatst op 01/06/2016)
Ecologisch alternatief voor infrastructuurwerken Linkeroever-Zwijndrecht
Natuurpunt WAL is al sinds mensenheugenis begaan met de open ruimtes op Linkeroever en in Zwijndrecht. Daarom wil Natuurpunt WAL meedenken en de overheid alternatieven aanreiken aan die volgens ons een gebalanceerder gebruik van de ruimte mogelijk maken. Met fierheid stellen we dus onze bundel 'Ecologisch alternatief voor de infrastructuurwerken L.O.-Zwijndrecht' aan u voor. Via deze link kan u de Power Point-presentatie bekijken.
Sint-Annabos: bedreigd groen in Antwerpen
Het Sint-Annabos op Linkeroever werd tot voor kort bedreigd. Volgens de initiële plannen voor de Oosterweelverbinding moesten de bomen worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. De groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie moest verdwijnen voor lange tijd.

Professionele en amateurfotografen sloegen de handen in elkaar om dit gebied in beeld te brengen. Ze protesteren daarmee tegen het opofferen van een kostbaar natuurgebied.

Chris Terryn en Anne Provoost verzamelden de beste foto’s, en brengen ze samen in dit boek. In het voorjaar deden ze dat ook al voor een ander door de Oosterweel bedreigd natuurgebied met het fotoboek ‘Het Noordkasteel. Bedreigd groen in Antwerpen’.

Dat eerste boek was een uitgave van stRaten-generaal. Het nieuwe boek wordt uitgegeven als co-editie van stRaten-generaal, Natuurpunt WAL en Ademloos.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 23 november 2015, kost 15 euro en is beschikbaar:
1.       OXFAM WereldWinkel Beveren Yzerhand 17  Beveren
2.       Luc De Belie E. De Coussemaekersstraat 30  2050 Antwerpen
3.       Jef Van De Wiele  A. Van Puymbroecklaan 122  Melsele (na 18 uur)
4.       Kris Peeters  Fortlaan 14  Zwijndrecht (na 18 uur)
5.       na storting van 15 euro op BE 08 0013 4249 1013 van Natuurpunt WAL.                                                       Als je in onze regio woont, brengen we het boek aan huis.
6.       op de OXFAM-Wereldwinkelbeurs Beveren (in KTA Donkvijverstaart 30) van 5 en 6 december
7.       op de Kerstmarkt in de St-Martinusschool Idsteinlaan 18 Burcht op 12 december

stRaten-generaal zorgde er met de opbrengst van het boek voor dat er een exemplaar naar alle relevante actoren in het dossier werd gestuurd, met name aan de ministers van de Vlaamse regering, de schepenen van Antwerpen, de fractieleiders van het parlement en van de gemeenteraad, een aantal diensthoofden uit de administratie, en opiniemakers op het vlak van milieu en fauna en flora. Dit alles …onder het motto “Als de politici niet naar het Sint-Annabos komen, komt het Sint-Annabos naar de politici.”

We maken ons sterk dat dit een vorm van actievoering is voor behoud van een groengebied die nog niet dikwijls is gebruikt.

Hoe bekender dit natuurgebied wordt, hoe moeilijker om het nog te vernietigen. Anne Provoost hoopt dat het boek in alle Antwerpse bibliotheken komt te liggen, zodat het Sint-Annabos nooit zal worden vergeten.

Bekijk zeker het dronefilmpje over het Sint-Annabos.

Ruil je oude mobieltje in voor een stuk natuur
Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt.
Dat kan beter!

Daarom organiseert Natuurpunt, in samenwerking met het verwerkingsbedrijf Out of Use, vanaf 1 maart 2015 een grootschalige inzamelactie van GSM-toestellen.

De ingezamelde toestellen worden klaargemaakt voor hergebruik en doorverkoop. Is hergebruik geen optie, dan worden de waardevolle grondstoffen gerecupereerd. Per ingestuurde GSM wordt de waarde vastgelegd op basis van de commerciële waarde en de grondstoffen.

Deze waarde gaat integraal naar Natuurpunt voor de aankoop en beheer van meer natuur in Vlaanderen.
Met deze langdurige samenwerking zorgen Natuurpunt en Out of Use voor het herwaarderen van grondstoffen en investeren we tegelijkertijd in meer natuur in Vlaanderen.

Kijk in je kasten, verzend gratis je oude GSM toestel(len), en steun de natuur.
De broedvogels van het Groot Rietveld
Het Groot Rietveld is, naast een trekpleister voor lokale natuurliefhebbers, bij vogelliefhebbers stilaan een gekend en geliefd gebied om onder meer watervogels te komen observeren.

In ANTenne, het tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, verscheen er recent een mooi artikel over de broedvogels van het Groot Rietveld, van de hand van Chris De Buyzer (Natuurpunt Panneweel). 

Je kan de pdf-versie van het artikel via deze link lezen.
Heb je het gezien?
npwal.waarnemingen.be is een nieuwe website met daarop alle waarnemingen uit uw regio. Hierop vind je een mooi overzicht van de vogels, planten, zoogdieren, enz. uit het werkingsgebied van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. In dit pdf-document wordt haarfijn uitgelegd hoe je je waarnemingen kan invoeren.
Polders van Kruibeke
In het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden er regelmatig gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.

Info: http://www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werfwandelingen

 Laatste update: 20/10/2016