Print this page

Activiteitenkalender

Infoavond Habitat- en Vogelrichtlijn, IHD's

Date: Feb 14, 2017

Details:
Op vraag van Europa engageerde Vlaanderen zich om tegen 2020 het verlies van biodiversiteit te stoppen. Op die manier moet het uitsterven van wilde soorten beperkt worden en moet ook de staat waarin ecosystemen verkeren drastisch verbeteren. Blijkt dat wat de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn betreft, er nog een lange weg te gaan is.

Slechts 15 procent van de soorten die vermeld staan in de Habitatrichtlijn heeft een gunstige staat van instandhouding, en de instandhoudings-doelstellingen (IHD) voor broedvogels van Europees belang worden slechts voor drie van de 20 soorten gehaald.

Hoog tijd dus om er Benno Geertsema (Natuurpunt) bij te halen voor een update over het IHD-overleg: waar staan we, welke impact heeft dat op het terrein, wat staat ons te wachten?

We nemen dan heel wat Natura 2000-materiaal mee om alles zo concreet en eenvoudig mogelijk te maken: Natuurdoelenwaaier, handleidingen, filmpjes en Gageleer en bio fruitsappen

Locatie: OC Hoog Kallo (Hoog Kallostraat 128)
Info: Johan Baetens 0484 23 75 59 of e-mail Johan Baetens