Print this page

Activiteitenkalender

Zorg jij mee voor de orchideeën op de Eco-Golf Kallo?

Date: Apr 15, 2017 09:00 to 12:30

Details:
Natuurpunt Waasland Kern Haven
Na de inrichting van de eco-golf Kallo in 2012 bleef slechts 20% van de Moeraswespenorchissen intact. Met dank aan de iets te ‘enthousiaste’ aannemer…

Tot onze grote verbazing bleek de restpopulatie echter te zijn geëxplodeerd:  880 planten (2011), 895 (2012) en 5300 (2016). Bovendien vonden we nieuwe groeiplaatsen in het heraangelegd deel van de ecozone.

Daarnaast werd op verschillende locaties ook de zeer zeldzame Dwergzegge aangetroffen, een typische soort van kalkmoerassen en tevens indicator voor potentiële groeiplaatsen van de Groenknolorchis. Wie weet is het verschijnen van deze extreem zeldzame orchidee wel de volgende spectaculaire vondst in het gebied.

Op vraag van de golfclub gaan we samen opschietende boomopslag aan de droogvallende plassen en groeiplaats van orchideeën verwijderen zodat orchideeën en rugstreeppadden het er nog meer naar hun zin krijgen.

Afspraak: 9u parking Golf Kallo Singelweg. We werken tot omstreeks 12u30.
Meebrengen: werkkledij, werkhandschoenen, laarzen. Wij zorgen voor materiaal.
Info: Johan Baetens tel. 03 722 15 37 / 0484 237 559 of e-mail Johan Baetens