Print this page

Archief

Windturbines op het Blauwhof in Temse

Het bedrijf Enervest deed een aanvraag tot inplanting van 3 windturbines: 1 windturbine in de Bolderikstraat (Temse) en 2 windturbines tussen de Schauselhoekstraat en de Heirstraat (Kruibeke). Natuurpunt WAL (afdeling Scousele) diende hiertegen bezwaarschrift in op 08/12/2011.
Windturbines zijn bijzonder belangrijk omwille van hun positieve bijdrage tot minder CO2, meer duurzame energieproductie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Natuurpunt WAL (afdeling Scousele) pleit daarom voor meer duurzame en ecologisch verantwoorde energie waarin windturbines een substantiële plaats verdienen. De inplanting van nieuwe windturbines dient volgens Natuurpunt WAL (afdeling Scousele) echter rekening te houden met een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de natuur.

Zonder compenserende maatregelen zullen de geplande windturbines negatieve impact hebben op de vleermuispopulaties in het fort van Haasdonk en het Fort van Steendorp (beide speciale beschermingszones). Daarom vindt Natuurpunt WAL (afdeling Scousele) het noodzakelijk dat er een passende beoordeling wordt opgesteld (zoals voorzien is in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) aangezien de windturbines gebouwd worden tussen de beide forten in. Vleermuizen hebben nood aan een 'vebindend netwerk' van natuurelementen (vb. bomen) tussen Fort van Haasdonk, Fort van Steendorp, Landmolenschans, Lauwershoekschans en Barbierbeek. Zo'n netwerk is voor Natuurpunt WAL (afdeling Scousele) een essentieel en verplichtend item dat aan voorwaarden moet voldoen. Zo moet het gaan over een dubbele rij van snelgroeiende bomen (populieren of wilgen) die minstens 200m moet verwijderd zijn van de windturbines. De aanleg van dit netwerk dient tevens te gebeuren twee jaar voor de bouw van de windmolens. Bovendien moet verstorende verlichting worden vermeden.

Tijdens de hoorzitting op 21/11/2011 verwees Enervest naar 'compenserende maatregelen en een aangevraagde vleermuizenstudie'. De vleermuisstudie noch de compenserende maatregelen zijn opgenomen in de aanvraag voor de milieuvergunning. Door de gemeentebesturen van Temse en Kruibeke en meer dan 1000 omwonenden, gesteund door het GKT-actiecomité, werd bezwaar ingediend. Ook voor de mens is de inplanting in bevolkt gebied alles behalve aangewezen.
Ondertussen is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Vlaamse stedenbouwkundige ambtenaar. Hiertegen is beroep aangetekend door het college van burgemeester en schepenen van Temse. Dit beroep is ontvankelijk verklaard. De vernietiging van de bouwaanvraag is nog niet uitgesproken. De milieuvergunning is geweigerd in de eerste aanleg door de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen.
Hiertegen heeft Enervest beroep aangetekend bij minister Schauvliege. Conform de in Vlarem voorgeschreven termijnen had de beslissing in januari 2013 moeten vallen. Tot heden is er geen uitspraak. Mocht minister Schauvliege dit beroep goedkeuren, kan het nog aangevochten worden bij de Raad van State. Plannetjes terug te vinden op www.enervest.be.

De bevoegde minister Schauvliege heeft deze plaatsing uiteindelijk definitief geweigerd op 17/04/2013.