Print this page

Natuurbeheer

25ste Blokkersdijk Natuurbeheerdagen

(Zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2010)

Highslide JS‘Beheerwerken in het natuurreservaat Blokkersdijk!?’ Voor velen is dat niet evident! Om een natuurgebied goed te onderhouden, moet er om verschillende redenen toch ook gewerkt worden. Dit jaar krijgt opnieuw een perceel oud riet een stevige beurt. Een brede rietkraag is een zeldzaam en waardevol moerasbiotoop. Om dit kwetsbare biotoop in stand te houden, kan men het verjongen door te maaien. Het gemaaide riet wordt afgevoerd zodat het volgende groeiseizoen de nieuwe scheuten vitaal en krachtig kunnen opschieten. Elk jaar wordt het riet gemaaid door de Sociale werkplaats van Natuurpunt (Natuur en landschapszorg vzw) en afgevoerd door vrijwilligers.

In winter en voorjaar bezorgde het gemaaide perceel steltlopers als watersnip, kemphaan, bosruiter, witgatje en oeverloper een geschikte foerageerplaats. De plek viel ook in de smaak bij grauwe en Canadese ganzen. Zij hielden lange tijd de opkomende vegetatie erg kort, maar tegen de geweldige groeikracht van het riet konden zij niet op! Vandaag ziet de plek er dan ook heel groen, weelderig en opgeschoten uit.
Ook dit jaar gaan we weer riet maaien. Tijdens het werkweekend harken wij het maaisel bijeen en voeren het af met draagberries. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn boer Frans en Christine met de paarden Bella en Sofie opnieuw van de partij! Zij leverden vorig jaar een niet te schatten bijdrage!

Highslide JSWe werken aan de westkant van het natuurreservaat Blokkersdijk te Antwerpen-Linkeroever (zie kaartje)(1). ‘Natuurpuntpijlen’ wijzen vanaf Antwerpen-LO de weg. Te bereiken via de toegangsweg (2), vanaf het einde van de zijrijbaan Ch. de Costerlaan, richting kust, naar de parking (3) nabij de E34 (expresweg Antwerpen - kust). Parkeer je auto op de parking. Met de fiets rijd je tot aan het werkterrein. Je zorgt zelf voor laarzen (nat terrein!), werkhandschoenen, aan werk en weer aangepaste kledij, lunchpakket en warme drank. Natuurpunt WAL zorgt voor beheermateriaal, gratis frisdrank, warme soep, drie-uurtje en ongevallenverzekering.

Groepen geven graag een seintje voor 24 oktober, zo komen wij niet voor verrassingen te staan.

Voor meer informatie:

Willy Verschueren
tel. 03.665.42.77 gsm 0474.42.95.11
e-mail willy.verschueren@live.be

Natuurpunt Wal
tel. 03.722.15.37
e-mail: info@natuurpuntwal.be


Beheerwerken Verrebroekse Plassen

Mogelijk heb je reeds meermaals in verwondering staan kijken naar de sierlijke lepelaars of de fraai ogende geoorde futen in de Verrebroekse Plassen. Het zijn beide uiterst zeldzame vogels, die in dit natuurcompensatiegebied hun enige of een van de enige broedplaatsen in Vlaanderen hebben. Dit komt door de relatieve rust en de gunstige biotoop- en voedselomstandigheden.

De broedplaatsomstandigheden zijn de laatste tijd op achteruitgegaan: de takkenhoop waarop de lepelaars hun vaste broedplaats hadden begint te verteren en zinkt in het water weg; de ideale waterstand kan in bepaalde zones niet meer optimaal geregeld worden omdat een tussendijk lekt.

De vrijwilligers van Natuurpunt-Wal in samenspraak met Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen steken de handen uit de mouwen om het biotoop te verbeteren. We zullen jong opgeschoten boompjes afzagen en op de broedhoop aanbrengen en een doorgebroken dijkje herstellen.

Info: René Maes tel.0494/17 85 86

Knotten van de wilgen in het Schausselbroek

Info: Gerry Heyrman, tel. 0498 57 72 24