Print this page

Burchtse Weel

In deze tabel vindt u een overzicht van de tellingen van de watervogels aan het bufferbekken van de Burchtse Weel tussen 2010 en 2016.