Print this page

Natuurgebied Het Rot


Unieke kenmerken:

Het Rot is 80 hectare groot en bijzonder waardevol als vogelgebied.

 

Eigenaar:  

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

 

Beheerder:

Agentschap voor Natuur en Bos.Ligging:

Antwerpen-Linkeroever, begrensd door Halewijnlaan , Blancefloerlaan, Verbindingsweg E17-N49 en Charles De Costerlaan.

 


Fauna en flora:

  • Deelgebied Het Rot: spontaan opgeslagen berken-wilgenbos met beek en moerassige delen.
  • Deelgebied Middenvijver : hooggelegen opgespoten gebied met berken- en wilgenopslag.
  • Deelgebied Donckers : deels aangeplant bos ( canadapopulier en den) , deels spontaan opgeslagen berken-wilgenbos.

 

Toegang:

  • Het gebied is enkel toegankelijk op de officiële wandelpaden.
  • Het centrale gebied rond de reigerkolonie en de waterplassen in het westelijke deel zijn broed- en rustgebied en zijn niet toegankelijk.
  • Honden aan de lijn, ook in het oostelijk deel langs de Rotbeek.

Bescherming:

  • Als landschap gerangschikt en beschermd
  • Status van natuurgebied op het gewestplan Antwerpen


Bedreiging
:
  • Oosterweelverbinding


Wetenschappelijke literatuur
:
Jef, Greet en Willy maakten van maart tot en met juli 2014 een broedvogelinventarisatie van het gebied, die nog maar eens aantoont dat het Rot zeer soortenrijk is, wat tot nadenken zou moeten stemmen. Lees hier het broedvogelmonitoringsrapport

Contactpersoon: René Maes,  tel. 03/2524123, gsm: 0494 178586Broedkolonie Blauwe reiger in Het Rot met ups en downs 
Het eerste broedgeval werd genoteerd in 1979. Het aantal ging vanaf dan met vallen en opstaan de hoogte in met als maximum 34 nesten in 1991. Door verstoring viel het aantal het jaar erna terug tot op de helft met een dieptepunt van nog 8 nesten in 1994.

In 1998 bereikte de kolonie opnieuw een hoogtepunt met 31 nesten. Het daarop volgende jaar had weer een halvering plaats en van 2004 tot 2011 werden nog 5 tot 7 nesten genoteerd. Met in 2012 en 2013 nog slechts respectievelijk 4 en 2 nesten werd het bang afwachten voor 2014. Met 6 nesten konden we echter weer even opgelucht ademhalen.

En het lijkt erop dat we weer in een herstelperiode zitten, want dit jaar werden 9 bezette nesten vastgesteld. Het bepalen van dit aantal op 30 maart 2015 was niet vanzelfsprekend vermits de nesten vrij dicht bij elkaar zaten in de zuidwesthoek van het naaldbos.

Het controletijdstip leek wel juist gekozen. Er werden niet minder dan 43 zeer verse eischalen gevonden. De jongen waren dus nog zeer jong. Het legsel bestond doorgaans uit 4 of 5, soms uit 3 of 6 en zeer zelden uit 7 eieren. Het aantal gevonden eischalen bevestigt min of meer onze inschatting van 9 bezette nesten.

Opmerkelijk was dat het koppel Buizerd, dat in de nabijheid van het naaldbos al jaren succesvol broedt, de kolonie kwam verstoren. Het werd door een tiental oudervogels met veel kabaal verjaagd. Het buizerdkoppel zat blijkbaar in de fase van het bevestigen van hun territorium.
Ook Zwarte Kraaien werden door het koppel verjaagd en één van de vogels ging even op het oude vertrouwde nest zitten. Dus dat ziet er weer veelbelovend uit. Onze enige bezorgdheid wat de reigers betreft waren de weersomstandigheden.

De dag ervoor woedde een stormachtige wind met veel regen en een kille temperatuur. Ook voor de dagen erna zag het er niet goed uit. Dit kan nefast zijn voor de jonge kuikens. Afwachten wat het wordt.

(Tekst: Willy Verschueren, conservator Blokkersdijk en Greet De Jonghe /Foto: Pascal De Munck)

ATV ontdekt de natuur van Het Rot
Deze zomer draaide ATV een reeks rond 'Ontdek de natuur in 't Stad' (de Antwerpse ledenwervingsactie van Natuurpunt.) Natuurpunt WAL-voorzitter Jef Van De Wiele leidde de journalisten rond in natuurgebied Het Rot. Het filmpje kan je hier bekijken.


Laatste update 16/09/2015