Print this page

‘Horen, zien en noteren…’ voor natuurbehoud op Antwerpen Linkeroever

Je vindt hier de nodige pdf documenten: Informatie en Kaartjes

Dat Natuurpunt WAL sinds 1978 zich inzet voor het behoud van onze allerlaatste open ruimten en natuurgebieden op de Antwerpse Linkeroever is iedereen bekend.

Het doet ons echter bijzonder pijn te moeten vaststellen dat die open ruimten in ijltempo worden volgebouwd waardoor de recreatiedruk in de beschermde natuurgebieden ontoelaatbare vormen aanneemt. Motorcross, loslopende honden, barbecue, sluikstort, vandalisme, ongepast seksueel gedrag in het openbaar… kunnen niet in beschermde natuurgebieden.

Onze talloze klachten en oproepen bij de overheid om het publiek beter te informeren over wat wel en niet kan in natuurgebieden en hardleerse recreanten te sanctioneren, leiden voorlopig tot niets. Daarom gaan we zelf aan de slag onder het motto ‘Horen, zien en noteren’. Tussen 1 juli en 31 augustus willen we dagelijks onze natuurgebieden bezoeken en noteren wat we aan ongepaste recreatie waarnemen. Dus enkel horen, zien en noteren en geen politieagent spelen!

Met de verzamelde gegevens van onze leden en sympathisanten stappen we in het najaar naar de overheid om maatregelen te bekomen.

We richten ons op de natuurgebieden Blokkersdijk, St-Annabos, Het Rot-Middenvijver, Vlietbos, Burchtse Weel en Galgenweel. Hoe gaat een en ander in zijn werk?

 1. Je bepaalt zelf wanneer, hoe dikwijls en in welk natuurgebied je gaat wandelen (of fietsen) en observeren. Je kan dus kiezen om gedurende 1 dag alle natuurgebieden aan te doen, maar je kan ook kiezen voor slechts 1 gebied.
 2. Tijdens de wandeling volg je je eigen parcours en noteer je op een plannetje welke ‘ontoelaatbare recreatie’ je waar in het gebied opmerkt.
 3. De plannetjes van de natuurgebieden kan je verkrijgen via:
  1. www.natuurpuntwal.be (bovenaan)
  2. Luc De Belie  E. De Cousemaekerstraat 30  LO  e-mail luc.debelie@skynet.be
  3. CopyCopy: Blancefloerlaan 22 / 5 Antwerpen Linkeroever
  4. de observatiehut op Blokkersdijk (parking expresweg)
  5. Secretariaat NPWAL Statiestraat 74 2070 Zwijndrecht  tel. 03 722 15 37  e-mail info@natuurpuntwal.be
 4. Je bezorgt ons de ingevulde plannetjes terug via:
  1. E-mail: info@natuurpuntwal.be (je scant de plannetjes in en verzend ze als bijlage)
  2. Per post: Luc De Belie  E. De Coussemaekerstraat 30  2050 Antwerpen LO
  3. CopyCopy: Blancefloerlaan 22 / 5 Antwerpen Linkeroever


Maar vergeet zeker niet te genieten van de natuur tijdens je wandelingen of fietstochten…! Leuke waarnemingen of anekdotes mag je ons ook melden! Alleszins dank aan al wie wil meewerken. Samen kunnen we misschien het tij keren?