Print this page

Kruidenakker

Geluk ligt op een klein akkertje!


De percelen van de toekomstige klei-ontginningszone die reeds door Argex n.v. (Kruibeke) zijn verworven, worden meestal nog door de vroegere eigenaar bewerkt als maïsakker of als weiland begraasd. In samenspraak met Argex en een landbouwer kon KRUIN vzw in 1999 een akkerstrook van 6 x 70 m afhuren met de bedoeling deze als proef te laten verwilderen tot bloemrijke kruidenakker.

Zulke kruidenakkers zijn een uitstekende insectentuin en voedselbron, vooral in de winter, voor heel wat vogels. Daarenboven weten de patrijzen die in het gebied nog voor komen, de speltakker te waarderen als schuiloord. Wij lieten de akker het eerste jaar (2000) braak liggen. Het gevolg was echter een wildernis vol met hanenkam, hagenwinde, melde en andere akkeronkruiden. Het resultaat van jarenlange overbemesting en zwaar gebruik van herbiciden was meteen duidelijk. Omdat het najaar 2000 en het voorjaar 2001 erg nat waren, besloten wij in mei mostaardzaad in te zaaien. Dat gaf in de zomer een prachtig gele bloemenzee die na de zaadvorming in augustus opnieuw overwoekerd werd door vooral de hanenkam. Na een grondige maaibeurt besloten we de grond klaar te leggen voor het inzaaien van wintergraan.
Ons doel was voedsel en een schuilplaats creëren voor de overwinterende zaadetende vogels en tijdens de groeiperiode van het gewas de zware overwoekerende pioniersplanten onderdrukken. Daarvoor kozen we spelt, een tweerijïg graangewas met lange kafnaalden van het geslacht tarwe, zeer sterk groeiend en winterhard dat we in de herfst 2001 inzaaiden. We slaagden volledig in ons opzet. De akker werd een wiegend graanveld met plukjes bloeiend mosterdzaad. In de herfst vielen de strohalmen tegen de grond waardoor spontane kieming opgang kwam. De talloze kafjes op de grond leverden het bewijs dat de muizen een grote openluchtschuur ontdekt hadden. Op hun beurt werden die muizen zorgvuldig in de gaten gehouden door een prachtige witte buizerd. Spiedend vanuit een nabijgelegen meidoorn verschalkte hij menige muis. Als we vlakbij het akkertje s' avonds de patrijzen hoorden roepen dan beseften we hoe mooi de natuur kan zijn. Geluk ligt voor ons op een klein akkertje! In het vroege voorjaar zullen we, indien nodig, het overtollige stro maaien om de spelt voldoende licht te geven en het opnieuw te laten opschieten. Indien de kieming onvoldoende zou blijken, zullen we zomergerst mee inzaaien.

Een ding is duidelijk: als natuurontwikkelaar is een dosis landbouwkennis en de hulp van een natuurvriendelijke landbouwer echt nodig, om binnen enkele jaren ons doel "een bloemrijke kruidenakker" te bereiken.
Nand Daniels voor KRUIN vzw