Print this page

Natuurvereniging Kruin

Kruibeeks Natuurbehoud, afgekort "Kruin", een vereniging zonder winstoogmerk, werd opgericht in 1992. De vereniging heeft tot doel in de ruimste zin van het woord de vrijwaring en verbetering te bewerken van het leefmilieu in Groot-Kruibeke en in het Waasland in het algemeen. Kruin vzw, de Kruibeekse natuur- en milieuvereniging, telt meer dan 200 leden. Op 01/01/2002 ging Kruin een associatieovereenkomst aan met Natuurpunt-WAL met als doel de Kruibeekse natuur nog uitdrukkelijker in de "bloemetjes" te zetten. Natuurpunt-Wal stelt haar middelen en know-how ter beschikking van Kruin.

Hieronder geven we enkele projecten en thema's waar Kruin zich actief voor inzet:

  • Het poelenproject
  • De Jaarlijkse paddenoverzet
  • Klassering Barbierbeekvallei
  • MiNa-Raad landschappen
  • Gecontroleerd Overstromingsgebied KBR
  • Argex Natuurinrichtingsgebied
  • Drie Beken
  • Kruidenakker te Kruibeke
  • Kruibeke Vol Leven

Zie verder de website van KRUIN

Contactadres voor Kruin:

F. Daniels
Houten Kruisstraat 29
9150 Kruibeke
Tel.: 03/774.27.94
E-mail: