Print this page

Artikelen Linkeroever

Biodroom wandeling

Zondag 6 mei wandelden we met 20 deelnemers vanuit de Biodroom op de Antwerpse Linkeroever door het natuurgebied Het Rot-Middenvijver


Drie deskundige gidsen van Natuurpunt WAL leiden de groep door pareltjes van mooie landschappen en diverse paadjes. Het Rot  is in 1987 door toedoen van WNLO (vroeger naam van NP WAL) beschermd natuurgebied geworden waardoor het kon evolueren naar een waardevol natuurbiotoop. Iedereen was verrast op amper 2 km van de Antwerpse Grote markt nog zoveel natuur ‘in onze achtertuin’ te vinden!

We genoten er van bloeiende en geurige meidoorn en vele paddenstoelen die vanwege het natte voorjaar het naar hun zin hadden.  Verschillende  vogelsoorten lieten zich van hun beste kant horen o.a. tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, winterkoning, roodborst, grote bonte specht, nachtegaal en nog vele andere.


Na twee en een half uur wandelen kwamen we voldaan weer terug aan de Biodroom waar we nog even napraatten over hoe we met volle teugen hadden genoten van al dat moois dat de natuur ons gratis aanbiedt.

We hopen dat dit groen nog lang zal mogen bestaan want het maakt Linkeroever zo aantrekkelijk! Hopelijk wordt niet alles opgeofferd aan bebouwing en andere megalomane projecten. Wie graag verder aan onze activiteiten deelneemt kijkt naar onze activiteitenkalender op deze website.

foto jan van Grimbergen (Luc de Belie en Jef Van De Wiele op Biodroom)

Schandelijke beekruiming aan Blokkersdijk

Op 28 februari stelde Willy Verschueren, conservator van het natuurreservaat Blokkersdijk, vast dat de Palingbeek (ten noorden van E34, Expresweg) vanaf de Canadastraat tot net voorbij de zuidwestelijke toegang van Blokkersdijk op een schandelijke wijze werd geruimd. Vanaf de omgeving van de gemeentegrens Antwerpen-Zwijndrecht behoort de oever van deze beek tot het beschermd natuurreservaat Blokkersdijk. De beek en oeverzone is tussen Blokkersdijk en de Canadastraat aangegeven als “natuurverbindingsgebied” tussen het reservaat en de natuurgebieden in het havengebied in Zwijndrecht. Over heel het traject waren takken van 20cm doorsnede van grote wilgen gerukt. Een kraan walste struiken, planten en rietkragen plat. Het geruimde slib werd op beide beekoevers gestort waardoor het volledige rietbiotoop op de noordelijke oever onder een dikke laag slib verdween. In het Blokkersdijkreservaat (beschermd gebied!) werd er op de noordelijke moerassige oever op twee plaatsen slib gestort. Het oogde alsof er een wervelwind door het gebied was geraasd. De verbolgen conservator nam hierover onmiddellijk contact met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Simon De Preter (Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu, Dienst Waterbeleid), de firma Heyrman-De Roeck (die de beek in opdracht van de gemeente Zwijndrecht had geruimd) en Zwijndrechtse schepen Irene Hoppe.

Volgens de Vlarem-wetgeving moeten er voorafgaand aan de ruiming van de Palingbeek slibstalen genomen worden. Wordt er vervuiling vastgesteld, moet het slib afgevoerd worden naar een verwerkingsbedrijf en mag het niet op de oever gestort worden. Er werd dan ook een officiële klacht ingediend door zowel de provincie als door het ANB tegen deze gang van zaken. De eis van Natuurpunt WAL is duidelijk: laat de verantwoordelijke voor dit vandalisme opdraaien voor het volledig in zijn oorspronkelijke staat brengen van de verloren moerasbiotopen!

Spijtig genoeg is dit niet de eerste ongehoorde beekruiming in Zwijndrecht. Enkele jaren geleden ging men op gelijkaardige wijze te werk in de beek ten westen van het Vlietbos (ook binnen de grens van het reservaat en in biologisch zeer waardevol en faunistisch belangrijk gebied). Ook de beek in de Neerstraat werd al zonder respect voor de bomen en struiken hardhandig aangepakt.

Op 16 maart vernamen we dat provincie enkel bevoegd is voor de beekruiming op Antwerps grondgebied tot aan de gemeentegrens met Zwijndrecht. Het stuk vanaf die grens tot de Canadastraat is eigendom van ‘Maritieme Toegang’. Paul Somers, hoofd van de Technische Dienst van Zwijndrecht, verklaarde dat de gemeente wel contact heeft genomen met Maritieme Toegang, maar dat deze geen interesse had in de beekruiming en volledige vrijheid gaf aan de gemeente om dat te doen. Dat de aannemer zijn ravage ook tot op het Antwerpse deel en Blokkersdijk heeft doorgetrokken, is niet te verklaren.Op 16 maart ruimde de aannemer slib en puin van de beekoever op het Antwerpse deel t.h.v. Blokkersdijk. Het resultaat van de opruiming is dubieus. Het platgereden talud op de parking is slordig hersteld en aan de grens van het reservaat is houtafval en slib terug in de beek geduwd. Herstel van de oorspronkelijke toestand is onmogelijk. Wellicht is het nu aan de natuur om haar wonden te helen… Wat gaat er gebeuren met het niet geruimde deel tussen Blokkersdijk en de Canadastraat? Daar loopt nu enkel nog de klacht van het ANB. Die is voornamelijk gebaseerd op wetgeving inzake bescherming van rietbiotoop e. d. Het ANB gaat in ieder geval proberen om ook van dit deel het slib nog te verwijderen. Het gaat immers over een belangrijk stukje ‘restnatuur’ dat binnen afzienbare tijd het enige natuurverbindingsgebied is dat Blokkersdijk met andere natuurgebieden in westelijke richting zal verbinden.