Print this page

Vogeldatabank

Waarnemingen in en omheen het Antwerps havengebied


Het Linkerscheldeoevergebied is in Vlaanderen een topregio op ornithologisch vlak!

Om de vogelrijkdom in en rond het Antwerps havengebied beter in beeld te brengen, is begin april door Natuurpunt Antwerpen Noord de website www.vogels-antwerpse-haven.be opgestart. De website kadert binnen de werking van het project "de Antwerpse haven natuurlijker" dat tot stand kwam via een samenwerking tussen het Antwerps Havenbedrijf en Natuurpunt. Met dit project wil Natuurpunt in nauwe samenwerking met het Antwerps Havenbedrijf de natuurwaarden in en rond de haven beter beschermen en dit zonder de economische waarde van de haven in gevaar te brengen. Op de site is een gebruiksvriendelijke databank te vinden voor het havengebied en omgeving (zowel Linker- als Rechteroever) waarin vogelwaarnemingen  kunnen opgezocht en ingevoerd worden. Natuurpunt-Wal ondersteunt dit initiatief ten volle en wil samen met Natuurpunt Antwerpen Noord van de databank een succesvol promotie- en monitoringsinstrument maken.

Lepelaar (Foto:Geert Spanoghe)


Op de website kan iedereen opzoeken welke vogels er allemaal zijn waargenomen in en omheen het Antwerps havengebied. Actieve vogelkijkers kunnen mits ze geregistreerd zijn op de website ook terecht met hun waarnemingen. Ben je nog niet geregistreerd en zou je ook graag je waarnemingen ingeven op de site, stuur dan een mailtje naar .

We sturen je dan zo snel mogelijk een gebruikersnaam en paswoord door. Voor een vlot gebruik van de website kan je hier alvast een korte praktische handleiding vinden.

De databank maakt gebruik van de deelgebieden en gebiedscodes die voordien reeds gehanteerd werden bij het noteren van vogelwaarnemingen binnen het werkingsgebied van Natuurpunt-WAL. Aangezien de databank zich beperkt tot waarnemingen van in en omheen het havengebied, wordt enkel gewerkt met de deelgebieden en gebiedscodes binnen het gebied "Beveren en Zwijndrecht ten noorden van de Expressweg".


Het havengebied en zijn omgeving heeft een erg dynamisch karakter. In de toekomst zullen in het gebied nog ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Het kaartje met de deelgebieden zal op basis van deze veranderingen bijgesteld worden.

Gelieve dan ook af en toe eens te controleren of je met de laatste versie van het kaartje werkt.

Tot slot willen Natuurpunt-WAL aan iedere vogelkijker vragen om de databank zo veel mogelijk te gebruiken en te promoten bij collega-vogelkijkers. Enkel met jullie inbreng kunnen we een succesvolle databank uitwerken die het vogels kijken in onze regio ongetwijfeld zal bevorderen.
Voor meer info en met vragen omtrent de databank kan je steeds terecht op  of 03/722 15 37.

Overige waarnemingen binnen het werkingsgebied van Natuurpunt-WAL

De website www.vogels-antwerpse-haven.be beperkt zich tot waarnemingen die afkomstig zijn van in en omheen het havengebied. Met waarnemingen die afkomstig zijn van de  overige delen van het werkingsgebied van Natuurpunt-WAL kan je terecht op de portaalsite van Natuurpunt (http://www.vogelwerkgroepvlaanderen.be/). Of je kan je waarnemingen opsturen naar de desbetreffende contactpersoon.

  • voor Antwerpen-Linkeroever + Zwijndrecht Bayer-Rubber + 3M: Willy Verschueren, Hoevensebaan 203 2950 Kapellen. Waarnemingen kunnen ook gedeponeerd worden in de brievenbus in de observatiehut van Blokkersdijk.
  • voor Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: Nand Daniels, e-mail:
  • voor Temse (Steendorp) naar Gerry Heyrman, e-mail:


De drie bovenstaande gebieden werden opgedeeld in verschillende deelgebieden die telkens getypeerd worden met een lettercode. De kaartjes en de bijhorende lijsten met gebiedscodes kan je aanvragen op het kantoor Natuurpunt-WAL,

tel. 03 722 15 37,  e-mail: