Print this page

Zeehonden

Vroeger waren zeehonden vaak geziene gasten in de Westerschelde. Tot de jaren zestig werden ze zelfs intensief bejaagd. Als viseter waren ze concurrenten van de vissers.

Pas in 1961 werd de zeehond definitief beschermd. Toen was het helaas al te laat, door overbejaging en vervuiling verdween de zeehond enkele jaren later definitief uit de Schelde.

Sinds kort is de zeehond aan een opmerkelijke comeback begonnen. Eerst kwam hij terug in de Waddenzee, toen in de Oosterschelde en nu ook in de Westerschelde. De meeste zeehonden leven in het Nederlandse deel van de Westerschelde, maar ook in de schorren van Natuurpunt, het Groot Buitenschoor en het Schor Ouden Doel worden opnieuw regelmatig zeehonden waargenomen. zie ook bij schor ouden doel

Het aantal zeehonden in de Schelde wordt momenteel op 50 tot 100 geschat, maar er komen er steeds meer. De verbeterde waterkwaliteit en het groeiende voedselaanbod liggen volgens Natuurpunt zeker mee aan de basis van de terugkomst van de zeehond. Toch is dat alleen niet voldoende, volgens de natuurvereniging.

De buitendijkse schorren en slikken hebben een heel eigen planten- en dierenwereld. Ze vormen als het ware een uitgestrekte 'kraamkamer' voor allerlei ongewervelden en vissen, die op hun beurt weer op het menu staan van de zeehond. Die eet immers vier tot vijf kilogram per dag. Zeehonden zijn daarmee indicatoren van een behoorlijke werkend ecosysteem met een goede waterkwaliteit en een rijk visbestand.
( 'De Standaard' 25/03/02 hvde)

Zeehonden melden!

Wij vragen blijvend aan wie werkzaam is in het havengebied,aan de vissers van het Doeldok, aan bezoekers en aan natuurliefhebbers, om extra uit te kijken naar de aanwezigheid van zeehonden.

Laat het dier zeker met rust als je het waarneemt en geef een seintje aan Hildegarde, tel. 03/775 79 15, of mail naar Kaerts Van den Camp. Zij neemt dan contact op met zeezoogdierenspecialist Jan Tavernier en Frank Wagemans, de webmaster van de scheldeschorren, die een portaalsite opende over zeezoogdieren. Ook worden alle waarnemingen van zeezoogdieren er vergaard.

 


in de grijze zones zijn zeehonden waargenomen.

 

Zeehond in de Schelde bij Sint-Annabos

Op 1 november 2005 omstreeks 15.30 uur zagen Jan en Anne-Marie Reyntiens-De Bondt een zeehond zwemmen in de Schelde tussen St Annabos en Blokkersdijk. Hij zwom ongeveer 50 m van de wal in westelijke richting en zijn snoet was door de

verrekijker gedetailleerd te zien. (bron: www.zeezoogdieren.org) Enkele dagen later werd opnieuw een zeehond (dezelfde als aan het St-Annabos?) gespot t.h.v. de Kallosluis. Een journalist van de GvA (Joris Vergauwen) nam contact met ons op voor achtergrondinfo. Wij hebben hem alvast de boodschap meegegeven dat de lichte verbetering van het watermilieu mogelijk oorzaak kan zijn van steeds meer zeehonden stroomopwaarts. De lozingsnormen voor de industrie zijn verstrengd en steeds meer afvalwater wordt gezuiverd. Dat leidt tot verbetering van de kwaliteit Scheldewater, meer vissoorten en dus terug meer zeehonden ...