Print this page

Zoogdieren

NPWAL heeft een eigen themawerkgroep die zich bezighoud met studie en bescherming van zoogdieren in onze regio.

De Schelde wordt steeds meer door zeehonden (www.zeezoogdieren.org) en bruinvissen bezocht, de vossen en reeën zijn terug aanwezig in het Waasland, dit doet de interesse voor zoogdieren natuurlijk toenemen. Verder zijn de forten in ons werkingsgebied van uitzonderlijk belang voor de overwinterende vleermuizen. In het Fort van Haasdonk, in beheer bij NPWAL, komen elk jaar 200 vleermuizen overwinteren en de aantallen stijgen nog elk jaar. Fort van Steendorp, in goede handen bij ANB (Vlaams Gewest, Agentschap Natuur en Bos), heeft elke winter meer dan 1000 (vleermuis-)bezoekers, goed voor het hoogst getelde resultaat in West-Europa.

De NPWAL-themagroep zoogdieren is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die mee de handen uit de mouwen willen steken om deze bijzondere dieren te inventariseren en te beschermen. Zoeken naar ondergrondse objecten (ijskelders, bunkers,...) die eventueel gebruikt worden door vleermuizen als overwinteringsverblijfplaats,  "vleermuisvriendelijk" inrichten van ijskelders en bunkers, opzoeken van zeldzaamheden als de Eikelmuis en de Meervleermuis. Verder kijken we bvb ook hoe het met de eekhoorns gesteld is in Hof ter Saksen (Haasdonk)

Heb jij interesse of ben je reeds met zoogdieren bezig in onze regio? Laat het dan zeker weten aan Arno Thomaes, e-mail:
Zoogdieren zien we niet zo vaak als bv vogels of insecten. Ze leven een verborgen leven. Uiteraard zie je wel eens een konijn. Maar vele andere inheemse zoogdieren uit onze regio zijn nachtactief en houden er een schuwe levenswijze op na. Waarnemingen van vb Bunzing of vleermuizen zijn dus zeldzaam. Het is dan ook belangrijk om deze waarnemeingen steeds te melden. Voor allerlei vragen of problemen met zoogdieren kijk je best eerst bij de betrokken soort op deze website. Kom je er dan nog niet uit, dan helpen we je graag persoonlijk verder.

Waarnemingen doorgeven op www.zoogdierenwerkgroep.be
Soorten die voorkomen in ons werkingsgebied: