Print this page

Beschermd landschap Vlietbos


Naam: Vlietbos

Ligging: Op de grens van Antwerpen-Linkeroever en Zwijndrecht.  Begrensd door Dwarslaan , Verbindingsweg E17-N49 , N49 en Neerstaat

Eigenaar: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Oppervlakte: 60 ha

Landschapstype: Westelijk deel aangeplant bos (canadapopulier) , oostelijk deel spontaan opgeslagen berken-wilgenbos.

Waardering: Bijzonder waardevol als vogelgebied

Bescherming: Als landschap gerangschikt en beschermd. Status van natuurgebied op het gewestplan Antwerpen

Beheer: Vlaamse gemeenschap - Afdeling Natuur

Toegang: Heel het gebied is vrij toegankelijk op de paden.

Bedreiging: Noordelijke sluiting van de Kleine Ring

Contactpersoon: René Maes tel.03 252 41 23, gsm.0494 17 85 86, E-mail: