Print this page

Waarnemingen van zoogdieren doorgeven

Waarnemingen van zoogdieren in het WAL-gebied : Beveren, Zwijndrecht, Antwerpen-Linkeroever, Kruibeke en Temse kan je doorgeven aan Arno Thomaes.

Wat gebeurt er met de gegevens?

  • ze worden gebruikt voor de aanmaak van de nieuwe zoogdierenatlas van Natuurpunt in 2003.
  • deze gegevens kunnen verder geraadpleegd worden voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Natuurpunt-Wal houdt ook zelf alle gegevens van zijn werkingsgebied bij. Dit is een schat aan informatie die belangrijk is om de natuur te kunnen beschermen waar het echt nodig is en om de nodige argumenten te hebben om deze bescherming af te dwingen.


Verder zijn er nog tal van specifieke projecten waar wij onze gegevens aan uitleveren:

Eekhoornproject:

Het eekhoornproject onderzoekt het voorkomen van de inheems Europese rode eekhoorn in Vlaanderen. Gegevens van de uitheemse Siberische grondeekhoorn en Grijze eekhoorn worden eveneens ingezameld. Deze twee laatste soorten werden in het werkingsgebied van Natuurpunt-WAL nog niet waargenomen, de Grijze eekhoorn komt voorlopig nog niet voor in Vlaanderen. Wil je meehelpen om eekhoorns te inventariseren in onze regio, contacteer Arno Thomaes! Geef ook de aanwezigheid door van eekhoorns in uw tuin. Momenteel inventariseert Natuurpunt-WAL elk jaar de Eekhoorns in Hof ter Saksen en Cortewalle. Meer informatie over dit project

Vleermuizenwerkgroep:

De vleermuizenwerkgroep inventariseert elk voorjaar de aanwezige soorten en aantallen van vleermuizen in gekende overwinteringsplaatsen. In onze regio zijn de forten van de fortengordel rond Antwerpen belangrijke overwinteringsplaatsen. Jaarlijks worden het fort van Haasdonk en het fort van Steendorp geteld.

Wil je meehelpen om vleermuizen te inventariseren contacteer Arno Thomaes.

Meer informatie over de activiteiten van de vleermuizenwerkgroep.

Marternetwerk (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW):

Op het IBW gebeurt onderzoek naar de verspreiding van marterachtigen zoals Bunzing, Hermelijn, Wezel, Steenmarter, Boommarter, Das en Otter. Ook gegevens over Wasbeer, Wasbeerhond, Amerikaanse nerts, Fret, Beverrat en Bever worden ingezameld. Verkeersslachtoffers en andere dood aangetroffen dieren worden ingezameld en bijgehouden door het marternetwerk voor verder onderzoek. Hierbij komt men meer te weten over deze zeldzaam waargenomen dieren. Hoe oud worden ze, wat eten ze, krijgen ze veel vergif binnen, hoeveel worpen hebben ze al gehad en hoe groot zijn de worpen?

Contactadressen voor het afleveren van een verkeersslachtoffer in onze buurt zijn:

  • Arno Thomaes, Veldstraat 19, Sint-Niklaas: 0478 56 21 11 (rechtstreeks naar het IBW)
  • Mark Staut, Gaverlandstraat 154, Melsele: 03 755 24 20 (met diepvriezer)
  • Jan Viane, Kazernestraat 47, Zwijndrecht: 03 253 04 73